Behandelingen

Neurologische kinesitherapie

Bij een onderbreking van het ruggenmerg door ziekte of trauma belanden patiënten vaak in een rolstoel (dwarslaesie). Na de revalidatie in een gespecialiseerd ziekenhuis moet de fysieke en functionele training thuis verdergezet worden. We oefenen daarbij vooral de zitbalans, het rekken van de spieren, rolstoeltraining en handbiking.